Váš email: Vyberte si službu: Překlad Korektura Tlumočení Co chcete přeložit? Kolik normostran? Normostrana = 250 slov Zahrnout korekturu Zahrnout grafickou úpravu Čeho chcete provést korekturu? Kolik normostran? Normostrana = 250 slov Zahrnout grafickou úpravu Co chcete přetlumočit? Kolik hodin bude vaše zakázka přibližně trvat? Zakázka mimo 9:00 - 17:00

×

Přibližná cena:

0 Kč

Výchozí cena za stránku:
Cena za stránku:
Počet stránek:
Přibližná cena:---
English Blog O mně

Tlumočník, překladatel, korektor

Čeština, Angličtina, Japonština

Překlad a korektura vědeckých článků, lokalizace softwaru,
tlumočení konferencí a prezentací

KONTAKTUJTE MĚ

CENÍK

Překlad

Vědecký článek400 Kč/ns
Odborný text300 Kč/ns
Obyčejný článek250 Kč/ns

Korektura angličtiny

Vědecký článek300 Kč/ns
Odborný text250 Kč/ns

Tlumočení ČJ a AJ

Policie1000 Kč/hod
Úřední800 Kč/hod
Detailní ceník

Shear oscillatory and uniaxial elongational tests performed at 30C were used to simulate gluten‐free dough proving; shear oscillatory temperature ramp (30–90C) was used to simulate baking. In test simulating initial stages of proving the differences in wheat and gluten‐free dough (amaranth, buckwheat, chickpea, corn, quinoa, millet and rice) behavior were most evident from the higher values of elastic (105 Pa) and viscous moduli (104 Pa) of gluten‐free doughs compared with the values of elastic (104 Pa) and viscous moduli (103 Pa) of wheat dough.

Proč já?

  • Jako překladatel a korektor vědeckých, odborných a populárně-vědeckých textů působím už od roku 2014
  • O mé jazykové služby měly zájem instituce jako Waze a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Třetím rokem tlumočím mezinárodní konference
  • Jsem obeznámený s nejnovějším vývojem v tlumočnických a překladatelských technikách a zvyklostech
  • Proč ne?
Více o mně

Překladatel a korektor

Vědecké články

The comparison of the effect of sodium caseinate, calcium caseinate, carboxymethyl cellulose and xanthan gum on rice-buckwheat dough rheological characteristics and textural and sensory quality of bread The effect of Chios mastic gum addition on the characteristics of rice dough and bread The relationship between rheological characteristics of gluten-free dough and the quality of biologically leavened bread The Behavior of Amaranth, Chickpea, Millet, Corn, Quinoa, Buckwheat and Rice Doughs Under Shear Oscillatory and Uniaxial Elongational Tests Simulating Proving and Baking Porovnání schopnosti bezlepkového těsta produkovat kypřící plyn během pečení a jeho vliv na kvalitu pečiva

a další...

The Effect of Dietary Zinc Nanoparticles on Intestinal Microbiome of Piglets

The effect of rice flour particle size and the content of damaged starch on rheological characteristics of dough and bread texture

The continued effect of human activity on the environment

Software

Keka MultiMC GNOME Deepin Desktop Environment

Antergos 2017-2019

Tlumočník

Společenské akce

UTB Noc vědců 2019

Konference

Waze Česko-Slovenský Meetup 2018 Waze Česko-Slovenský Meetup 2017 Waze Česko-Slovenský Meetup 2016

A další

Moje knihy

Dynastie Feng Czech the Normal Way Sbírka náhodného

Ceník

StandardStudenti
Překlad

Webové stránky jsou účtovány podle počtu objednaných stránek.

Grafická úprava dokumentů není v ceně zahrnuta.

Vědecký článek
Interní dokumentace
400 Kč/ns300 Kč/ns
Odborný text
Webové stránky
300 Kč/ns200 Kč/ns
Obyčejný text250 Kč/ns150 Kč/ns
StandardStudenti
Korektura

Webové stránky jsou účtovány podle počtu objednaných stránek.

Grafická úprava textů není v ceně zahrnuta.

Vědecký článek
Interní dokumentace
300 Kč/ns200 Kč/ns
Odborný text
Webové stránky
250 Kč/ns150 Kč/ns
Obyčejný text200 Kč/ns100 Kč/ns
StandardStudenti
Tlumočení

On-site nebo vzdálené tlumočení.

Mimo 9:00-17:00 je účtován poplatek 250 Kč/hod.

Úřední
Konferencí
800 Kč/hod650 Kč/hod
Policejní1 000 Kč/hod750 Kč/hod
Prezentací700 Kč/hod450 Kč/hod
KONTAKTUJTE MĚ

Najdete mě i jinde

Anglická záchranka LinkedIn Blog YouTube